گزارش عملکرد مرکز آموزش نجوم آستان مقدس

                             فعالیت مرکز آموزش نجوم و علوم نوین در سال گذشته

برپایی انواع کلاسها و امکان بازدید علمی …

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین برگزار می نماید.

فراخوان مقاله دومین گردهمایی تقویم شناسی…

مرکز آموزش نجوم با همکاری انجمن نجوم ایران و سازمان فضایی ایران برپا می نماید.

دومین گردهمایی تقویم شناسی

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می نماید

امکانات مرکز نجوم و علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)...

مرکز نجوم و  علوم نوین آستان مقدس از دو رصد خانه عهد جدید(عبدالرحمان صوفی رازی)وعهد قدیم (ابو محمودخجند رازی)-کتابخانه تخصصی با بیش از3000 جلد کتاب با موضوعات مختلف علمی،نجومی ،فیزیک و...-نمایشگاه عکس نجومی-ایستگاه هوا شناسی ورصد رادیویی(خورشیدی)تشکیل شده است.