Print
Category: پژوهش
Hits: 49

ناسا تصویر زیبایی را از "سحابی " منتشر کرده که توسط تلسکوپ هابل ثبت شده است.

به گزارش ایسنا، "سحابی شبح"(Ghost Nebula) که با نام رسمی "IC 63" شناخته می‌شود، در فاصله ۵۵۰ سال نوری و در صورت فلکی "کاسیوپیا"(Cassiopeia) قرار دارد.

"تلسکوپ فضایی هابل"(HST)، تصویری از سحابی شبح ثبت کرده است که روشن‌ترین ستارگان را در این سحابی و تابش آنها را در میان ابرهایی از جنس گاز هیدروژن نشان می‌دهد.

تصویر این سحابی، چشم‌اندازی خیال‌انگیز را به نمایش می‌گذارد.