Print
Category: اخبار
Hits: 2937

مرکز نجوم و علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار نمود. 

_بنا بر این گزارش همایش آموزشی  راهیان سایه در روز پنج شنبه 1 بهمن ماه سال جاری

در مر کز نجوم و علوم نوین آستان مقدس برپا گردید.

در این همایش تیم اعزامی جمهوری اسلامی ایران (راهیان رصد نور گرفت جنوب شرق آسیا) گردهم آمدند و گزارشهایی از رصدهای مختلف و طرح های پژو هشی پیرامون آن و 

همچنین نحوه رصد نور گرفت امسال ارائه نمودند. 

لازم به ذکر است از سخنرانان این همایش آموزشی آقایان:علی ابراهیمی سراجی(کارشناس

نجوم) و استاد خورشید شناس و رصد گر حرفه ای خورشید جناب استاد خدا شناس بودند. 

 

شایان ذکر است :در پایان این همایش استاد خداشناس با تلسکوپ مجهز به فیلتر (اچ آلفا) به رصد

خورشید و ثبت لکه ها و شراره های آن پرداخت.

_استاد خداشناس از جمله رصد گران خورشید گرفتگی است که هفت قاره جهان را برای رصد سایه

در نور طی نموده است و ایشان از پیشگامان ترویج علم خورشید شناسی در ایران اسلامی 

محسوب میشود.

همچنین با همکاری با مرکز نجوم آستان مقدس و به جریان انداختن رصد خورشید در رصد خانه مرکز زمینه ساز تشکیل مرکز مطالعات خورشید و منظومه شمسی می باشند.