برپایی وبینارساختار معماری حمام شیخ بهای…

مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می نماید.

انتشار فیلم گذر شهاب سنگ از آسمان انگلیس

یک شهاب‌سنگ بزرگ یکشنبه شب آسمان انگلستان را روشن ساخت.

انتشار فیلم گذر شهاب سنگ از آسمان کانادا

گذر یک شهاب‌سنگ با دنباله‌ی آبی رنگ از آسمان آلبرتا در کانادا سیلی از گزارش‌ها را به سمت مراکز رصد نجوم روانه کرد.    

اهداء دوازدهمین جایزه علمی ،ترویجی حضرت …

  مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار نمود.

برپایی وبینار ملی شیخ بهایی

دوازدهمین جایزه علمی، ترویجی حضرت عبدالعظیم (ع) اهداء می گردد.

تیم رصدی مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) روئیت نمود.  

_بنا بر این گزارش تیم رصدی مذبور در عصر روز جمعه 20 فروردین سال جاری در منطقه

حسن آباد شهرری (رصد گاه مرجان سفید) موضع گرفت و با وجود انبوه ابر و تراکم آن موضع

خود را به سمت موقعیت دیگری (چرمشهر شهرستان ورامین) تغییر داد و در جاده منطقه

جواد آباد هلال ماه جب 1437 از میان ابرها به وضوح با چشم غیر مسلح روئیت گردید.

_ادوات :یک دستگاه تئودولیت-تلسکوپ 150 میلیمتر-تلسکوپ 70 میلیمتر-دوربین دو چشمی

50X70  

_رصد گران:سید حسن سلطانی-علی ابراهیمی-علی اصغر لطفی-سارا توده زارع-مهدی دانشیار

 

جستجو

کانال های ارتباطی

ما را در پیام رسان های داخلی دنبال کنید!


✅ سروش : آسمان عظیم

✅ ایتا : آسمان عظیم

 

 

اوقات شرعی