برگزاری گردهمایی دانش پژوهان کلاس های نج…

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری رصد اولین خورشید گرفتگی قرن

در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

رصدخورشید گرفتگی جزئی

توسط مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

آغاز ثبت نام دوره پاییز1401

در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری کلاس های تابستان 1401

مرکز آموزش نجوم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برپا نموده است

مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برپا می نماید.

وبینار کاربرد فیزیک هسته ای در ستاره شناسی به یاد شهید دانشمند هسته ای

دکتر محسن فخری زاده در روز سه شنبه از ساعت 15 تا 16 به آدرس :  vm.abdulazim.com/nojom

با رمز 133 به صورت رایگان  برگزار میگردد.