گزارش عملکرد مرکز آموزش نجوم آستان مقدس

                             فعالیت مرکز آموزش نجوم و علوم نوین در سال گذشته

برپایی انواع کلاسها و امکان بازدید علمی …

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین برگزار می نماید.

فراخوان مقاله دومین گردهمایی تقویم شناسی…

مرکز آموزش نجوم با همکاری انجمن نجوم ایران و سازمان فضایی ایران برپا می نماید.

دومین گردهمایی تقویم شناسی

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می نماید

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین برگزار می نماید.