برگزاری گردهمایی دانش پژوهان کلاس های نج…

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری رصد اولین خورشید گرفتگی قرن

در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

رصدخورشید گرفتگی جزئی

توسط مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

آغاز ثبت نام دوره پاییز1401

در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری کلاس های تابستان 1401

مرکز آموزش نجوم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برپا نموده است

توسط تیم رصدی مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)

_ بنابر این گزارش،  تیم رصدی مرکز آموزش نجوم آستان مقدس در غروب روز جمعه 7 مرداد ماه ، مطابق با 29 ذی الحجه 1443 در منطقه پرند استان تهران موضع گرفت و علی رغم تلاش در روئیت هلال،به علت وجود ابرهای پراکنده موفق به روئیت هلال ماه محرم 1444 نگردید.

شایان ذکر است: گزارش از سایر گروههای مرتبط ، از سه روئیت با چشم مسلح و یک روئیت با چشم غیر مسلح دارد و بنابراین روز شنبه 8 مرداد  ماه روز اول محرم الحرام 1444 اعلام شد.