برگزاری دومین گردهمایی تقویم شناسی ایران

در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) ، ویژه نوجوانان و جوانان

گزارش رصد ماه محرم الحرام1444

توسط تیم رصدی مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)

از جمیز وب چه می دانید؟

وقتی بشر عظمت کائنات را به چشم می‌بیند!!

بازدید تولیت حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر، تولیت آستان مقدس از مرکز آموزش نجوم و خانه علم آستان مقدس بازدید کرد.

رصد هلال ماه ذی القعده 1443

توسط تیم رصدی مرکز آموزش نجوم حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

توسط تیم رصدی مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)

_ بنابر این گزارش،  تیم رصدی مرکز آموزش نجوم آستان مقدس در غروب روز جمعه 7 مرداد ماه ، مطابق با 29 ذی الحجه 1443 در منطقه پرند استان تهران موضع گرفت و علی رغم تلاش در روئیت هلال،به علت وجود ابرهای پراکنده موفق به روئیت هلال ماه محرم 1444 نگردید.

شایان ذکر است: گزارش از سایر گروههای مرتبط ، از سه روئیت با چشم مسلح و یک روئیت با چشم غیر مسلح دارد و بنابراین روز شنبه 8 مرداد  ماه روز اول محرم الحرام 1444 اعلام شد.