Print
Category: اخبار مرکز
Hits: 5346

همزمان با همایش ابوریحان بیرونی بهره برداری آزمایشی از وبگاه آسمان عظیم آغاز خواهد شد.

وبگاه آسمان عظیم که برای مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظیم (ع) در سال 1386 مورد افتتاح رسمی قرار گرفته بود پس از وقفه ای طولانی بار دیگر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. این وبگاه قصد دارد تا در بهره برداری آزمایشی خود تمام برنامه های همایش ابوریحان بیرونی که از ساعت 9 إلی 18 پنج شنبه 11 اسفند 1390 که در سالن شیخ صدوق مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می شود را مورد پوشش قرار دهد.