برگزاری گردهمایی دانش پژوهان کلاس های نج…

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری رصد اولین خورشید گرفتگی قرن

در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

رصدخورشید گرفتگی جزئی

توسط مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

آغاز ثبت نام دوره پاییز1401

در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری کلاس های تابستان 1401

مرکز آموزش نجوم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برپا نموده است

تیم رصدی مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار نمود .

تیم رصدی مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شامگاه رصدی روز شنبه 3 تیرماه در منطقه پرند  موضع گرفت و علی رغم سعی در شکار هلال موفق به استهلال ماه شوال نشد. این هلال با مشخصات ارتفاع 2 درجه در هنگام غروب و فاز حدود نیم درصد شانسی برای روئیت در ایران نداشت بنا براین روز یکشنبه 4 تیر ماه مصادف با30 رمضان وروز دوشنبه 5 تیرماه ،اول ماه شوال 1438در ایران اعلام شد. البته در روز  یکشنبه هلال ماه به وضوح در تهران وسراسر کشور با چشم مسلح وغیر مسلح رصد شد که گزارش تصویری آن به شرح ذیل می باشد .

    

  

_لازم به ذکر است،ستاد استهلال استان تهران در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام مستقر است و از وظایف این مرکز آموزشی میتوان به تجهیز گروه های رصدی استان تهران اشاره نمود .مرکزفوق در پی دستور ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی،  10حکم برای سرگروه های  استان تهران برای  رصد هلال ماه رمضان وشوال صادر نمود وضمن آموزش وتجهیز این گروه ها و هماهنگ کردن آنها با یگانهای ارتش وسپاه  اقدام به  استهلال ماه نمود واز آنجا که استهلال در تهران هم از نظر شرعی وهم از نظر تقویمی ویژه گی خاصی دارد
بهترین رصدها در این استان صورت پذیرفت ودر ماه رمضان سال جاری حدود 7 گروه از 10 گروه  هلال ماه را رصد کرده و حتی حدود 8 نفر هلال ماه را باچشم غیر مسلح دیدند که در جای خود بی نظیر بود
از جمله شاخص های   فعالیت ستاد استهلال استان تهران طی امسال، پر رنگ شدن  حضور روحانیون وطلاب در بین رصد گران بود که از تمهیدات  ریاست ستاد ،حضرت حجت السلام والمسلمین تقدیری و حجت السلام نوری دفتر ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری بود.