Print
Category: اخبار
Hits: 1834

یکصدو سی و یکمین نشست علمی و پژوهشی مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)برگزار شد. 

                       

_بنا براین گزارش ،در هفته جهانی فضا،نشستی با عنوان (سنجش از دور توانمند سازی آینده) 

ازسوی مرکز نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برپا گردید.

از سخنرانان نشست فوق می توان به آقایان :مهندس علی خورشیدی بنام و مهندس سید علیرضا 

محمدی نام برد که به ترتیب پیرامون تاریخ و فن آوری فضایی و سنجش از دور در زندگی ما به ایراد

سخنرانی پرداختند و سپس خانم شراهی از دانش پژوهان مرکز آموزش نجوم  در مورد کم

آبی در کشور توضیحاتی ارائه نمود.    

        

 

_شایان ذکر است:هفته جهانی فضا ،هفته ای است که از سوی سازمان ملل متحد از سال 2000 در سراسر جهان و 

تقریبا از سال 1378 در ایران به جهت ترویج و توسعه دانش فضایی و آشنا نمودن علاقه مندان به این علم پر رمز و راز حد

فاصل دو رویداد مهم علمی یعنی 14 اکتبر پرتاب نخستین ماهواره جهان توسط شوروی سابق به فضا و 10 اکتبر امضا نخستین معاهده استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو نامیده شد.