انتشار فیلم گذر شهاب سنگ از آسمان انگلیس

یک شهاب‌سنگ بزرگ یکشنبه شب آسمان انگلستان را روشن ساخت.

انتشار فیلم گذر شهاب سنگ از آسمان کانادا

گذر یک شهاب‌سنگ با دنباله‌ی آبی رنگ از آسمان آلبرتا در کانادا سیلی از گزارش‌ها را به سمت مراکز رصد نجوم روانه کرد.    

اهداء دوازدهمین جایزه علمی ،ترویجی حضرت …

  مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار نمود.

برپایی وبینار ملی شیخ بهایی

دوازدهمین جایزه علمی، ترویجی حضرت عبدالعظیم (ع) اهداء می گردد.

برپایی وبینار میراث نجومی ری

با توجه به تعطیلی کلاسهای حضوری در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می نماید.

                   

_لازم به ذکر است،شهریه کلاسهای فوق مبلغ 270/000 هزار تومان و شهریه حجامت جدا محاسبه می شود.

تاریخ جلسات

ساعت

عنوان مبحث

اساتید

95/9/18

9-12

امورطبیعیه -  ارکان- اخلاط اربعه

               دکتراسماعیلی

95/9/25

9-12

مزاج شناسی

دکتراسماعیلی

95/10/2

9-12

ارواح - قوا - اعضاء

دکترمنتظر

95/10/9

9-12

اسباب وعلل- صحت و امراض

دکترمنتظر

95/10/16

9-12

سته ضروریه 1

دکترسیادتی

95/10/23

9-12

سته ضروریه2

دکترسیاد

95/10/30

9-12

سته ضروریه3

دکترسیادتی

95/11/7

9-12

تغذیه

دکترمنتظر

95/11/14

9-12

معرفی روشهای درمان

دکتراسماعیلی

95/11/21

9-12

داروشناسی

دکتراسماعیلی

95/11/28

9-12

پیشگیری ودرمان بیمارهای ساده

دکترمنتظر

95/12/5

9-12

بادکش وحجامت 1(تئوری)

دکترسیادتی

95/12/19

9-12

بادکش وحجامت 2(تئوری)

دکترسیادتی

جستجو

کانال های ارتباطی

ما را در پیام رسان های داخلی دنبال کنید!


✅ سروش : آسمان عظیم

✅ ایتا : آسمان عظیم

 

 

اوقات شرعی