برگزاری گردهمایی دانش پژوهان کلاس های نج…

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری رصد اولین خورشید گرفتگی قرن

در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

رصدخورشید گرفتگی جزئی

توسط مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

آغاز ثبت نام دوره پاییز1401

در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری کلاس های تابستان 1401

مرکز آموزش نجوم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برپا نموده است

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برپانمود.

           
بنا براین گزارش،  کارگاه علمی ، پژوهشی بررسی میدان مغناطیسی خورشید در  روز چهار شنبه   مورخ 1 دی ماه سال 95 برگزارشد. سخنران کارگاه فوق ،سر کار خانم اکرم قیدی شهران (استاد نجوم و فیزیک  دانشگاه  الزهرا (س) بودند که در مورد :ساختار درون و لایه های مختلف جو خورشید-اثرات میدان مغناطیسی خورشید-لکه های خورشیدی و... به ایراد سخنرانی پرداختند.