برگزاری گردهمایی دانش پژوهان کلاس های نج…

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری رصد اولین خورشید گرفتگی قرن

در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

رصدخورشید گرفتگی جزئی

توسط مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

آغاز ثبت نام دوره پاییز1401

در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری کلاس های تابستان 1401

مرکز آموزش نجوم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برپا نموده است

وبگاه خبری انجمن نجوم آماتوری ایران اعلام نمود.

       

یکشنبه اول امرداد: مصادف با 28 شوال، اولین غروب پس از مقارنه است ولی پارامترهای علمی رویت هلال ذیقعده در شامگاه اولین روز امرداد وجود ندارد. با این حال، در شامگاه روز بعد یعنی غروب دوشنبه دوم امرداد هلال ذیقعده با چشم و ابزار در سراسر کشور قابل مشاهده خواهد بود.

 

سه شنبه سوم امرداد: ماه ساعت 5:16 به گره صعودی می رسد و در ساعت 13:19  نیز سیاره تیر(عُطارد)  تنها 0.9 درجه در جنوب ماه قرار خواهد داشت؛ علاقمندان در شامگاه این تاریخ همنشینی زیبای سیاره 'تیر' و کمان ابروی آسمانی هلال ماه را شاهد خواهند بود. همچنین ماه که در این شب ها در برج فلکی شیر واقع شده است، ساعت 14:44، ستاره دل شیر (قلب الاسد) را در پشت خود پنهان می کند(اختفاء) که با توجه به وضعیت روز، همنشینی ماه و این ستاره در شامگاه روز مذکور با همراهی سیاره تیر که پیش از این اشاره شد، قابل مشاهده است. سیاره تیر جرم ستاره مانندی است که در ساعت 21:33 شامگاه این روز، 0.8 درجه! جنوب ستاره دل شیر قرار دارد.

 

پنجشنبه پنجم امرداد: سیاره سرخ رنگ بهرام(مریخ) ساعت 4:30 بامداد این تاریخ به وضعیت مقارنه می رسد و در سمت دیگر خورشید نسبت به زمین قرار دارد. بدیهی است رصد این سیاره در این شب ها امکان پذیر نخواهد بود.

جمعه ششم امرداد: بارش شهابی دلتا-دلوی ساعت 7:30 صبح این روز به اوج خود می رسد و بیشترین شهاب های این بارش قبل از روشنی هوا در صبح جمعه قابل مشاهده است؛ هرچند در این بارش، متوقع بارش تعداد زیادی شهاب نیستیم. 45 دقیقه پس از نیمه شب ششم امرداد غول منظومه خورشیدی سیاره برجیس 3.1 درجه جنوب هلال افزاینده ماه قرار می گیرد بنابراین همنشینی مه و مشتری در شب شنبه خواهد بود.
 
یکشنبه هشتم امرداد: سیاره تیز پای تیر ساعت 8:30  صبح به حداکثر کشیدگی شرقی خود نسبت به خورشید می رسد و هنگام غروب خورشید بالاترین ارتفاع را در افق غرب خواهد داشت و جدایی تیر و خورشید 27.2 درجه خواهد بود.

چهارشنبه 11 امرداد: ساعت 17:30  سیاره تیز پای تیر به اوج خورشیدی و بیشترین فاصله با خورشید می رسد. ماه نیز در ساعت 22:25 دقیقه این شب به اوج زمینی رسیده و 405 هزار و 26 کیلومتر در این زمان با زمین فاصله خواهد داشت.
 
پنجشنبه 12 امرداد: ساعت 12:01  ظهر این روز سیاره کیوان 3.5 درجه جنوب کوژ ماه است و در شبانگاه این تاریخ همشینی ماه و کیوان را علاقمندان شاهد خواهند بود.

* ماه گرفتگی جزیی
دوشنبه 16 امرداد: ماه گرفتگی جزیی در شبانگاه  این تاریخ رخ خواهد داد. در این شب که ماه کامل است، ماه گرفتگی جزیی رخ خواهد داد و این ماه گرفتگی از ساعت 17:22 به وقت جهانی آغاز می شود. این گرفت بسیار جزیی تقریبا در سراسر ایران قابل مشاهده است. اطلاعات تکمیلی در این زمینه، در آینده به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.
 
سه شنبه 17 امرداد: ساعت 15:26 این روز، ماه به گره نزولی می رسد.

شنبه 21 امرداد: اوج بارش مشهور پرساووشی در ساعت 23:30  این شب است اما متاسفانه نور زیاد کوژ ماه کاهنده، مزاحم مشاهده برخی از شهاب های این بارش خواهد بود. آذرگوی های این بارش از مشخصه های خاص این بارش شهابی تابستانی است.

چهارشنبه 25 امرداد: ساعت 11:19 دقیقه و در موقعیت روز کمترین جدایی ستاره چشم گاو (دبران) تنها 0.4 درجه جنوب ماه است و در شب قبل این تاریخ همنشینی ماه و دبران را رصدگران مشاهده خواهند کرد. لازم به توضیح است در زبان عرب بدلیل نداشتن حرف "پ" زبان فارسی، این صورت فلکی "بَرساووش" تلفظ می شود که طبیعتا تلفظ صحیح فارسی آن "پِرساووش" است.
 

جمعه 27 امرداد: ساعت 17:44  ماه به حضیض زمینی و کمترین فاصله با زمین می رسد و 366 هزار و 129 کیلومتر با زمین فاصله دارد.


شنبه 28 امرداد: ساعت 9:15 صبح سیاره ناهید 2.2 درجه شمال ماه است.

یکشنبه 29 امرداد: ساعت 11:45 این روز خوشه ستاره ای کندوی عسل 3.2 درجه شمال ماه قرار خواهد داشت و علاقمندان در بامداد این تاریخ همنشینی هلال زیبای صبحگاهی را با این خوشه مشاهده خواهند کرد و چه بسا امکان وداع با هلال صبحگاهی ذیقعده در این بامدادان فراهم باشد.

دوشنبه 30 امرداد: ماه ساعت 15:4 دوباره به گره صعودی می رسد و خورشید گرفتگی کاملی در این روز رخ خواهد داد که هرچند در ایران قابل رصد نیست اما ساکنان آمریکا کلیه مراحل این گرفت را مشاهده خواهند کرد. جالب است که دومین ماه نو امرداد را ساعت 23 این شب مشاهده خواهیم کرد. و ماه یک دوره 29.5 روزه را به دور زمین کامل می کند.


**وضعیت ماه در این ماه
یکشنبه اول امرداد 96: ساعت 14:16  ماه نو خواهد شد.
یکشنبه هشتم امرداد: ساعت 19:53 ماه به وضعیت تربیع اول می رسد.
دوشنبه 16 امرداد: ساعت 22:41 ماه به وضعیت بدر و یا ماه کامل خواهد رسید.
سه شنبه 24 امرداد: ماه ساعت 5:45  بامداد این روز به وضعیت تربیع آخر خواهد رسید.
 
_نویسنده مهندس مسعود عتیقی ، سایت انجمن نجوم آماتوری ایران