برپایی وبینارساختار معماری حمام شیخ بهای…

مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می نماید.

انتشار فیلم گذر شهاب سنگ از آسمان انگلیس

یک شهاب‌سنگ بزرگ یکشنبه شب آسمان انگلستان را روشن ساخت.

انتشار فیلم گذر شهاب سنگ از آسمان کانادا

گذر یک شهاب‌سنگ با دنباله‌ی آبی رنگ از آسمان آلبرتا در کانادا سیلی از گزارش‌ها را به سمت مراکز رصد نجوم روانه کرد.    

اهداء دوازدهمین جایزه علمی ،ترویجی حضرت …

  مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار نمود.

برپایی وبینار ملی شیخ بهایی

دوازدهمین جایزه علمی، ترویجی حضرت عبدالعظیم (ع) اهداء می گردد.

اخبار

مرکز نجوم و علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) بر گزار نمود.  

مرکز نجوم و علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) برپا می نماید.      

مرکز نجوم و علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)  برپا می نماید.     

تیم رصدی مرکز نجوم و علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)  انجام داد.   

                              این حسین کیست  که عالم همه دیوانه اوست! 

                           این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست!    

جستجو

کانال های ارتباطی

ما را در پیام رسان های داخلی دنبال کنید!


✅ سروش : آسمان عظیم

✅ ایتا : آسمان عظیم

 

 

اوقات شرعی