Print
Category: طب سنتی
Hits: 6381

-تحقیق فوق فعالیت کلاسی  می باشد.   -پاکسازی بدن

-الکترو مغناطیس

مغناطیس درمانی : ما در میدان مغناطیسی بزرگی زندگی می کنیم و در معرض حوزه های میدان مغناطیسی که در اثر آن به وجود آمدهقرار می گیریممعالجه توسط میدان مغناطیسی به عنوان یک روش تکمیل کننده و بدون احتیاج به عمل جراحی مورد استفاده قرار گرفته است برای بهبود و شفا دادن دهها هزار نفر از بیماران در سراسر دنیا که فوائد و منافع این روش قدرتمند درمان را برای خودشان کشف نموده اندمیدان های درون زا آندوژنتمام موجودات و مخلوقات زنده بستگی به حوزه و میدان های درون زا دارند ، انرژی الکتریکی داخلی و حوزه های مغناطیسی علائمی را در پیرامون و اطراف بدن به اعصاب و ماهیچه ها می فرستندمغز انسان میدان مغناطیسی ساطع می نماید که قابل اندازه گیری یا نمونه گیری MEG می باشد . این موارد اثبات نموده اند که مغز انسان ممکن است شیمی بدن را از طریق حوزه میدان های مغناطیسی خاص کنترل کندیون هایون های مثبت که در هوا موجودند ممکن است دارای تأثیرات مضر و خطرناک باشند و برای سلامتی و تندرستی مضر باشند ، در حالی که یون های منفی دارای فوائد و منافع اندبدن ما استفاده گسترده ای از یون هایمثل کلسیم (Ca2+ ) پتاسیم (K+ ) سدیم (Na+) برای انتقال دادن سیگنال های الکتریکی بین مغز واعصاب می کندیون ها با سیستم ارتباطات داخلی بدن ما تداخل می نمایند ، رگ های بدن و سلول های قرمز خون به طور جزئی بار منفی پیدا می کنند

سلول های خونی به جداره های رگ های خونی نمی چسبند و به یکدیگر وصل نمی شوند چون آنها دربرابر همدیگر قرار گرفته اند و یکدیگر را دفع می کنند (دارای بار منفی هستند) ، واز جریان یکنواخت و آرام خون در کانال های باریک مارا مطمئن می نمایندبا همه این ها وقتی که یون های مثبترا استنشاق می کنیم . (نفس می کشیم ) آنها وارد ریه ها می شوند و سپس وارد جریان خون می شوند تا جائیکه آنها باعث می شوند بارمنفی روی سلول های خونی کمتر شوند بنابراین چسنبدگی روی جداره های رگ افزایش یافته و راندمان سیستم گردش خون کاهش می یابد ،برعکس یون های منفی راندمان سیستم گردش خون را افزایش می دهندچگونه این کار انجام می گیرد ؟اعتقاد بر این است که انرژی بدن از طریق کانالهایی که موسوم به مدارهای انرژی می باشد جریان پیدا می کند . به این مدارهای انرژی اصطلاحاً نصف النهار های انرژی نیز می گویند . این ها رامی توان با جریان هایی مقایسه کرد که در میدان مغناطیسی وجود داردبه نصف النهار های انرژی می توان از طریق نقاط سرسوزنی سوراخ شده روی سطح پوست دسترسی پیدا کرد و از طریق اعتقادات طب سنتی (طب سوزنی ) وپایه واساس آن ها از قبیل نقاطی که سوزن روی پوست فرو می رود ونقاطی که فشار وارد می نمایند معالجات خود را انجام می دهنددر مواقعی که سلامتی و تندرستی در وضعیت خوبی باشد، انرژی از طریق این نصف النهار های انرژی جریان پیدا می کند به طریقی که دارای توازن می باشد ، در مواردی که بیمار می شویماعتقاد بر این است که دچار عدم توازن وناهماهنگی یا ایجاد موانع بلوکهشدن جریان انرژی دربدن گردیم . بسیاری از بیمای ها روی عملکرد ها و وظایف بیولوژیک سلول ها تاثیر می گذارند ، موقعی که جریان انرژی غیر طبیعی می شود ، نقاط سرسوزنی روی محیط های پیرامون سطح پوست دچار کشیدگی شده و درد می کشیم موقعی که آنها را لمس می کنیماین ها مواردی هستند که به Tsubos موسوم می باشد ودر طب سوزنی ، ایجاد سوراخ ها ی سرسوزنی دراین نقاط باعث می شوند که مورد تحریکقرار گیرند و به وسیله سوزن های خیلی ظریف تا ایجاد پالس های الکتریکی بنمایند و مجدداً موازنه انرژی را بر قرار نماینددر معالجه به روش مغناطیسی ، نقاط زیر سوراخ شده با سوزن به وسیله پالس های خیلی ظریف از انرژی الکترومغناطیسی مورد تحریک قرار می گیرندامروزه بدن های ما در محیط هایی پرورش یافته اند که غنی از آب اکسیژنداراست ومواد غذایی سرشار دارد و مغناطیسی نیز در آن وجود دارد . تمامسیستم های طبیعی بدن که در انسان وجود دارد از نظر ماهیت الکترومغناطیسی هستند وبه مغناطیسی طبیعی که در زمین وجود دارد پاسخ و عکس العمل نشان می دهند ، حوزه مغناطیسی طبیعی بدن های ما به وسیله جریان یون هایی که دارای بار الکتریکی هستند ایجاد می شوند که به سلول ها داخل شده یا از آن خارج می شوند وانتقال پالس های الکتریکی از طریق پوسته و غشاء سلول انجام می گیردبه خاطر پیشرفت سریع موجودات زنده مدرن و رشد و توسعه مداوم تکنولوژی وپیشرفت جامعه ، حوزه ژئومغناطیسی زمین در سال های اخیر نسبت به گذشته رشد خیلی زیادی داشته است . این میدان به طور مداومتوسط ما به وسیله کارهایی که روز مره انجام می دهیم و مزایایی که ما از آن بهره مند شده و به ما اعطا شده مورد پوشش قرار می گیرد ، ازقبیل ، اتومبیل ، ترن (قطارها ) هواپیما ، کشتی ها و ساختمان هایی که دارای اسکلت فلزی می باشنداندازه گیری هایی که فعلاً برای میدانمغناطیسی مورد استفاده قرار می گیرد موسوم به «گوس » GAUSS می باشد . که به خاطر دانشمند آلمانی وفیزیکدان قرن نوزدهم کارل گوس نامگذاری شده است .واحد اندازه گیری گوس بر اساس وپایه قدرت ونیروی است که یک آهن ربا دارد. همچنین شکل واندازه ای که برای ساختن یک آهنربا درنظر گرفته ایم می تواند روی قدرت آن تاثیر بگذارد . این یک روش معمول و طبیعی است برای به تحریک وا داشتن بدنتان تا با درد مقابله کند ، برخی از انواع دردها وبیماری ها همراه هستند با عدم توازن در این حوزه های مغناطیسی ومیدان الکتریکی وبیولوژیکی معالجه و درمان با روش بیو-مغناطیسی اثبات شده که بستگیدارد به عدم توازن صحیح این میدان ها و با برقراری درست آن ها یک تعداد از شرایط معمول و متداول را میتوان تخفیف داد ودرد را برطرف نموداز جمله آرتروز ورماتیس مدرد عضلات ومفاصل درد شانه و کتف دردپشت (کمر )، سر درد ودردناحیه گردن مشکلات تنفسی ، سرفه ، آسم یبوست مزاج ودردشکم تورم وبادکردن عدم یا تأخیر در گردش خون ودفعادراراسترس وناراحتی معالجه به روش مغناطیسی عبارت است از کاربرد مغناطیسی ها روی بدن برای به تحریک واداشتن اعصاب و ایجاد جریان بهتری برای خون روی نقاط مختلف بدن ، به نوبه خود این به اعضاو جوارح کمک می کند تا عملکرد بهتری داشته باشند . از آن جایی که هیچ دارویی تجویز نمی گرددچه خوراکی و چه تزریقی درروش درمان با مغناطیسی علم پزشکی بهخودی خود نامربوط تلقی می گردد . این یک روش کلینیکی است که درآن اعمال انسانی به وسیله آهنربایی که در شکل واندازه های مختلف وهم از قطب شمال و هم از قطب جنوب یا به طور مجزا استفاده می گردد مورد استفاده قرار می گیرندمحققین بسیاری با به کارگیری داروها و عوامل مداخله گر فیزیکی سعی درتسهیل روند ترمیم بافتی نموده اند دراین راستا استفاده از میدان مغناطیسی درمان از سال 1979 به تصویب انجمن غذا ودارویی آمریکا رسیدامروزه بالغ بر 173 میلیون دلار سالانه در آمریکا هزینه خرید ادوات مغناطیسی می شودترمیم بافت های نرم و سخت متعاقب صدمات و جراحی ها از جمله موارد بحث برانگیز در علم پزشکی می باشد . میدان های مغناطیسی ضربانی وایستا در درمان کشیدگی های اعضلانی ، صدمات رباطات وکاهش درد متعاقب جراحی ها و آرتروز به کار رفته اند . علی رغم اثبات اثرات مثبت میدان مغناطیسی به دلیل عدم دسترسی به بیومگنت های تجاری درایران کاربرد درمانی آن در مجامع پزشکی ایران هنوز مرسوم نگردیده است توجه: استفاده از این محصولات برای خانمهای باردار، و بيماراني كه براي درمان از دستگاههاي الكترونيكي استفاده ميكنند و بيماران سرطاني ممنوع ميباشد.

داغزدنیاکیکردن

داغ کردن در گذشته به عنوان آخرین درمان برای دردها تجویز می شد.

ضرب المثل معروف عربی ((آخر الدواء اَلکیّ))بیان کننده ی همین نظر است .

((کی))یا همان داغ کردن با همین نظریه در شعر سعدی و خاقانی و بسیاری دیگر آمده است.اگر شخصی بر اثر برداشتن بار سنگین درد شدیدی در ناحیه ی سینه احساس می کرد(مو برداشتن)حکیم دستور می داد آتشی روشن کنند،تعدادی تَرکه چوب گز رسمی از کنار نهر یا رودخانه آماده می کردند .

این ترکه هارا یکی یکی داخل کوره گذاشته تا از محل بریدگی چوب ،آبی کف مانند بیرون آید مقداری که ملایم شد چوب گز از قسمت تراوش آب بر روی پوست بدن قرار می گرفت و چند لحظه بعد ترکه ی بعدی در محلی نزدیک قبلی قرار می گرفت .پس از آن بیمار باید خود را از سرما محافظت می کرد بعد از چند روز از محل داغ شده چرک بیرون می زد و پس از چند روز پوست شروع به ترمیم می کرد،پس از آن نه از سرفه خبری بود نه از درد استخوان. سعدی:به بانگ بلبل و قمری اگر ننوشی می علاج کی کنمت

خاقانی:

ز آنکه داغ آهنین آخر دوای دردهاز آتشین آه من آهن داغ شده بر پای من.

نمک درمانی


شیوه های درمان با نمک در حقیقت کشف تازه ای نیست. یونانیان باستان در یافته بودند که معادن نمک و غارهای نمکی تاثیر مثبت و شگرفی بر روی بیماری های تنفسی و همچنین بهبود بیماری های روانی دارند به نحوی که دریافته بودند افرادی که در معادن نمک کار میکنند هیچگاه به بیماری های تنفسی دچار نمیشوند. این افراد در گذشته هایدور و با استفاده از این تاثیرات موفق به درمان بیماریهای تنفسی و بهبود تنفس افراد مبتلا به این بیماری ها شده بودند. در بحبوهه جنگ های جهانی هم آلمانها برای بهبود تنفس سربازان خود قبل از اعزام به جنگ مدتی آنها را به غارها ومعادن نمکی میفرستادند تا از تاثیرات شگرف نمک در بهبود سلامت سیستم تنفسی و عصبی بهره مند گردند.ناگفته پیداست که نوع نمک مورد استفاده در غارهای نمکی و به تبع آن در اتاق های نمکی با نمک های خوراکی که در بسیاری موارد برای سلامت هم مضر هستند بسیار متفاوتند و نمک مورد استفاده در اطاقهای نمکی نوع خاصی از نمک هستند که مصرف آن چه بصورت خوراکی و چه بصورت تنفسی مشکلی را برای سلامت ایجاد نمی کند.نمک درمانی (Salt Therapy(استفاده آزمایشگاهی از تاثیر نمک در بهبود بیماری های تنفسی و به تبع آن بهبود بیماری های ناشی از اختلال در سیستم تنفسی است. مکانیسم این فرایند ایجاد شرایط موجود در معادن نمک طبیعی و غارهای نمک طبیعی بوسیله ژنراتور ها و هواساز های نمکی است. هوای ایجاد شده توسط این ژنراتورها کاملا تمیز، خشک، عاری از میکروب، و عاری از هرگونه مواد شیمیایی است.نمک درمانی به روش نوین، در سال 1982 در شوروی ابداع شد و از آن تاریخ تا به امروز میلیون ها نفر در سراسر دنیا از فواید این روش درمانی بدون دارو جهت درمان و بهبود بیماری هایی نظیر آسم، آلرژی، گرفتگی مجاری تنفسی، سرفه های مزمن و غیره بهره مند شده اند.موج دوم استفاده از روش های درمانی ابداع شده (نمک درمانی) و غارها و اطاق های نمکی از ابتدای سال 2009 شروع شده است. امروزه تقریباً در تمامی کشور های اروپایی، آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا)، ژاپن و بسیاری از کشور های دیگر این روش برای بهبود سلامت افراد مورد استفاده قرار میگیرد و به سرعت در حال گسترش است.هواسازهای غارهای مصنوعی نمکی (Dry Saline Diffuser) امروزه دراتحادیه اروپا (European Union) و آمریکا به عنوان یک ابزار پزشکی ثبت و آزمایش شده مورد استفاده قرارمیگیرد. در اتحادیه اروپا این سیستم به شمارهCR1609)European Council Directive - Declaration of Conformity #CE1609)، در دیوان بهداشت کانادا به شماره 1342 (Health Canada Medical Devices Bureau #1342) و در روسیه در وزارت بهداشت این کشور ثبت رسمی شده است و در تمامی کشور های عضو اتحادیه اروپا، انگلستان، کانادا، آمریکا وبیشتر کشور های دیگر به عنوان یک جایگزین دارو برای بهبود بیماریهای تنفسی و روحی به وفور مورد استفاده قرار میگیرد به نحوی که در بسیاری از کشورهای اروپایی شرکت های بیمه ای قسمتی از هزینه های استفاده از غارهای نمکی را همانند دیگر خدمات درمانی و بهداشتی پرداخت می نمایند و افراد را به استفاده بیشتر از روش های طبیعی درمانو بهبود بیماری ها تشویق مینمایند.مکانیسم عملکرد:هوای طبیعی غارهای واقعی نمک توسط دستگاه های هواساز نمکی (Dry Saline Diffuser medical device(بصورت کاملاً مشابه ایجاد میگردد. در این دستگاه ها نمک مخصوص بوسیله هوای ایجاد شده توسط دستگاه ژنراتور به داخل غار دمیده میشود و بدین ترتیب هوا بوسیله نمک مخصوص غنی میگردد. در این غارها دمای هوا، رطوبت، تمرکز و بقیه مولفه ها بطور کاملاً دیجیتالی کنترل میگردد تا شرایطی کاملاً شبیه غارهای طبیعی نمک ایجاد گردد. نمک دمیده شده در داخل غار (اطاق) نمکی غیر قابل دیدن و کاملاً شبیه هوای طبیعی می باشد و در واقع اثر پزشکی غارهای نمکی ناشی از این هوای ایجاد شده است که هیچ بو و رنگی هم ندارد. این هوا با جایابی در منتهی الیه پایینی شش ها عملاً باعث ایجاد مکانیسم تنفس بهتر، باز شدن شریان های تنفسی میگردد. پس از جایابی این ذرات نمک معلق در هوای غار در شش ها و مجاری تنفسی، باکتری ها و میکروب ها و خلطها توسط این ذرات جذب میشوند و پس از مدتی قسمت اعظم این باکتریها ، میکروب ها و خلط ها بوسیله سرفه دفع میگردند. دفع این باکتری ها کمک شایانی در بهبود بیماری هایینظیر آلرژی و همچنین اثرات فوق العاده زیادی در شادابی و کاهش اضطراب و افسردگی دارند.از خصوصیات مهم دیگر نمک درمانی تاثیر شگرف آن بر روی بیماری های پوستی، افسردگی، اضطراب، ضعف اعصاب و... می باشد.همچنین استنشاق هوای غنی شده با نمک باعث بهبود و کاهش التهاب و ورم در سراسر دستگاه تنفسی خصوصاً بینی، گلو، وشش ها میگردد. همچنین کاهش ورم و آماس در غشاء های مخاطی از اثرات مفید استفاده از اتاق های نمکی است (غِشاءهای مُخاطی، لایه‌های سلولی هستند که قسمت‌هایی از بدن را که نباید خشک شوند، حفاظت می‌کنند. این غشاها، دهان و بینی، داخل پلک‌ها، مجاری تناسلی، گوارشی و تنفسی را می‌پوشانند.یاخته‌های اختصاصی موجود در این غشاها تحت عنوان سلولهای گابلت، مخاط (موکوس) را که یک پروتئین چسبنده است ترشح می‌کنند، مخاط باعث لغزنده سازی و پاکسازی می‌شود. در نقاطی که حفرات بدن باز می‌شوند، غشاهای مخاطی در امتداد پوست قرار می‌گیرند). نمک درمانی و اسفاده از اتاق های نمکی همچنین باعث کاهش ریسک ابتلا بهبیماری های تنفسی خصوصاً آسم (آلرژی)، برونشیت، تنگی نفس، سرماخوردگی، بیماریهای عصبی، و... در افراد عادی میگردد.چه کسانی می توانند از اتاق نمکی استفاده نمایند؟ چه کسانی نمی توانند؟تعدادی از بیماری هاکه نمک درمانی و استفاده از اتاق های نمکی اثرات بسیار مفیدی بر روند بهبودی انها داردآورده شده است. لازم به ذکر است که استفاده از اتاق نمکی و غار درمانی برای افراد غیر بیمار و معمولی هم بسیار مفید است و در اینموارد این کار خاصیت پیشگیرانه را داراست. ضمن اینکه این روش هیچ گونه اثر سوء بر روی بدن هم ندارد.*.*.آسم*.برونشیت*.تنگی نفس*.سینه پهلو ی مزمن (دوره بعد از شدت بیماری)*.خس خس کردن سینه*.سرفه های ناشی از استنشاق دود و در معرض دود بودن*.سرفه های مداوم ناشی از عفونت و گرفتگی سر وسینه*.ترشح مخاط*.سرماخوردگی و آنفلوآنزا*.ناراحتی های مزمن دستگاه تنفسی*.گرفتگی های بینی و سینوس*.التهاب حلق*.حساسیت های تنفسی به مواد شیمیایی و آلودگی هوا*.سینوزیت*.تب یونجه*.سرفه (خصوصاً سرفه های شبانه و بعد از ورزش و فعالیت بدنی)*.ورم غشاءمخاطی بینی*.بیماری های پوستی*.علی رغم مزایای بیشمار استفاده از اتاقهای نمکی و نمک( غار درمانی)، استفاده از اتاق های نمکی به افرادی که دارای بیماریها و شرایط زیر هستندموکداً توصیه نمی شود: *.مراحل حاد بیماریهای تنفسی موارد اورژانسی و بیمارستانی*.بیماری انسداد مزمن ریه و نارسایی مزمن ریه*.پس از مصرف الکل و مواد مخدر*.نارسایی قلبی و عروقی*.خونریزی داخلی و خارجی*.فشار خون بسیار بالا و اورژانسی.

آفتاب درمانی


به گزارش سرویس علمی فناوری جام نیوز، محققان معتقدند زوج‌هایی که به دنبال بچه دارشدن می‌باشند، باید خود رادر مقابل نور آفتاب قرار دهند .تحقیقات نشان می‌دهد که نور آفتاب، علاوه بر افزایش قدرت باروری در مردان و زنان، باعث افزایش سطح ویتامین دی بدن آنها نیز می‌شود.بنابر گفته محققان، ویتامین D، که به عنوان ویتامین نور آفتابنیز شناخته می‌شود، عامل کلیدی در تنظیم هورمون‌های جنسی در زنان و افزایش تعداد اسپرم در مردان می‌شود.نتایج این تحقیق بدین معنا استکه زوج‌ها، بجای تحمل روش های غیرضروری و پرهزینه جهت مداوای ناباروری، می‌توانند با آفتاب‌گیری به نتیجه مورد نظر خود دست پیدا کنند.ویتامین D، باعث افزایش 13 درصدی هورمون‌های جنسی پروژسترون و 21 درصدی استروژن می‌شود و ضمن تنظیم سیکل عادت ماهیانه زنان، باعثاحتمال بیشتر باروری می‌شود.با آفتاب‌گیری مردان، قدرت باروری آنان نیز افزایش می‌یابد،چرا که ویتامین دی، برای رشد اسپرم‌ها عامل کلیدی می‌باشد.ضمن آنکه، سطح هورمون جنسی تستوسترون را افزایش می‌دهد که این هرمون باعث رشد لی بیدو می‌شود.محققان معتقدند نتایج این تحقیق، می‌تواند تبیین کند که چرا نرخ باروری در زمستان، در کشورهای اروپائی کاهش و در تابستان افزایش پیدا می‌کند. نور آفتاب تمامی رنگها از بلندترین طول موچ ها رنگ قرمز و اشعه مادون قرمز تا کوتاهترین آنها بنفش و ماورای بنفش را در بر دارد بنحوی که از همه خاصیت های درمانی رنگها نیز برخوردار است. متون هندی خورشید را منبع انرژی حیاتی یا پرانا می دانند که همان بیوپلاسمیک است. این انرژیدر هنگام طلوع خورشید منتشر می گردد و بر کیفیت تنفس نیز اثرمی گذارد تا بدن اثیری و در پی آن بدن فیزیکی را شاداب می کند به همین علت است که انجام حرکات ورزشی و تمرینات تنفسی اغلب در زمان سپیده دم توصیه می گردند.در هنگام غروب گرچه آسمان زیباست اما دلگیر و اندوهناک است زیرا خورشید آهسته آهسته جریان پرانا را قطع می کند تا انرژی حیاتی دریافت شده در روز به هنگام شب کاملا در درون چاکرا هامستقر گردد و آنها را متعادل کند و تمامی این فرایند زمانی به طور کامل انجام می گیرد که فرد بدنی متعادل داشته باشد.از نظر طب مدرن و تحقیقات معتبر خواص نور خورشید به شرح زیر است ؛محرک عملکردهای حیاتی بدن تحریک دستگاه گوارشی هضم و جذب مناسب بازگرداندن رنگ طبیعی پوست ترمیم و بازسازی ئستاز بین بردن باکتریهاخاصیت مسکنی و آرام بخشی در کتب هندی آمده است که به وقت سپیده دم زمانی که به طلوع آفتاب می نگرید در پیرامون خود دسته ای از گلهای رز یا نیلوفر قرار دهید زیرا این دو گل انرژی زا ترین گلها می باشند و در متون چینی آمده است که گل رز قلب را متعادل و سم زدایی میکند و گل نیلوفر به اعصاب آرامش میبخشد.  

-محقق: نیره یعقوبی.