برگزاری گردهمایی دانش پژوهان کلاس های نج…

مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری رصد اولین خورشید گرفتگی قرن

در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

رصدخورشید گرفتگی جزئی

توسط مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

آغاز ثبت نام دوره پاییز1401

در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

گزارش تصویری کلاس های تابستان 1401

مرکز آموزش نجوم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برپا نموده است

 گزارش  تیم رصدی مرکز آموزش نجوم و معرفی علوم نوین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) از رصد ماه ربیع الاول1438

   

_بنا براین گزارش،تیم رصدی مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) در غروب روز 9 آذر مطابق با 29 صفر

1438 جهت رصد ماه ربیع الاول در ارتفاعات تپه های نور الشهدا ،شهر پرند موضع گرفت و با وجود مختصات رصدی هلال و

وجود غبار در افق 2 درجه موفق به روئیت هلال نگردید.(رصدگران:علی اصغر لطفی -علی ابراهیمی سراجی )

_شایان ذکر است :گزارش رصدی فوق به دفتر ستاد استهلال مقام معظم رهبری ارسال گردید.