کارگاه پیدایش و سیر تحول 128 ساله تقویم …

رونمایی از نقشه آسمان هوشمند

برپایی کلاسهای نجوم ( پاییز(1400)

در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)

حضور اعضاء شورای فرهنگ عمومی شهرستان ری…

 به میزبانی مجموعه آسما نمای حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در روز یکشنبه 28 آذر 1400

گزارش تصویری رصد ماه و ستارگان توسط کودک…

 در مرکز آموزش نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) صورت گرفت.

اهداء سیزدهمین جایزه علمی ، ترویجی حضرت …

مرکز آموزش نجوم برگزار نمود.